Trading methode voor daytrading en swingtrading

Mijn trading methode bestaat uit een combinatie van beproefde concepten die al vele tientallen jaren werken, in zowel bull- als bear markten, alsmede perioden van hoge en ook lage volatiliteit. De basis is marktstructuur, price action, steun en weerstand alsmede cyclus. Bent u een trader, of wilt u dit worden, en zoekt u een gedegen handelswijze? Of, volgt u mijn trading updates en wilt u meer weten over de trading methode? Hieronder volgt een beknopte uitleg met voorbeelden.

Cycli op financiële markten

Een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd, waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen. Zo gaat de zon elke dag op, is er om de twaalf uur eb en vloed en is er om de 28 dagen volle maan. Cycli maken een onlosmakelijk deel uit van ons leven.

Ook op financiële markten zijn er cycli. Zo is er de zeer lange Kondratieff-cyclus, de Kitchen-cyclus en de Juglar-cyclus. Voor traders zijn deze lange cycli niet interessant. Wij richten ons op veel kortere cycli. Deze cycli gebruiken wij als mogelijke trade locatie en als context voor de beoordeling of een in potentie bullish of bearish is.

Eerst een korte inleiding in de theorie van cycli op financiële markten:

Cycli van 20 koersperioden op de financiële markten

Markten hebben de neiging om in een zekere regelmaat bodems te vormen. Dit geldt voor alle markten en ongeacht de periode (’timeframe’) waarop u kijkt. Veel beleggers kijken enkel naar prijs, maar tijd is net zo belangrijk. Wellicht zelfs belangrijker.

De studie van cycli op een candlestick chart geeft u een soort wegwijzer, waarmee u bepaalt waar de markt staat en wat u kunt verwachten. Op de meeste financiële markten bestaat een cyclus uit gemiddeld 20 perioden met een bandbreedte van 15-25 bars, gemeten van bodem tot bodem. Dit geldt voor alle timeframes, dus maand, week, dag, uur, minuut, etc. en dit maakt het principe interessant voor zowel daytrading als swingtrading.

In de chart van de DAX-future op dagbasis (elke candle is één handelsdag) is goed te zien dat er een soort regelmaat bestaat en de koers dus in een soort cyclus beweegt.

Cyclus Trading Methode Chart 1
0
Koersbars minimaal per cyclus
0
Koersbars gemiddeld per cyclus
0
Koersbars maximaal per cyclus

Tot 20 tellen is niet voldoende…

Was het maar zo eenvoudig! Het feit dat koersen in cycli bewegen geeft ons een werkbaar kader, maar het is nog niet exact en praktisch genoeg om er ook daadwerkelijk op te handelen.

Immers, als we weten dat een cyclus gemiddeld 20 koersperioden lang is, maar deze in de praktijk ook korter of langer kan zijn (bandbreedte 15-25) dan is dat onvoldoende.

We hebben dus iets nodig, een hulpmiddel, om mogelijke cyclusbodems exacter te bepalen:

de cyclus indicator.

De cyclus indicator

De cyclus indicator is de Double Stochastics-indicator. Walter Bressert heeft de Double Stochastic bedacht, een variant op de Stochastic-indicator, die vrijwel alle bodems en toppen aangeeft.

Deze indicator beweegt tussen 0 en 100. Bij bodems staat deze onder de 30-lijn vaak ruim onder deze waarde.

Dezelfde koersgrafiek, maar nu met deze cyclusindicator eronder. Hier is goed te zien dat cyclusbodems gepaard gaan met een zeer lage stand van de indicator, meestal onder 15.

Cyclus Trading Methode Chart 1

Trendanalyse

We weten nu de mogelijke lengte van de cycli en kunnen bodems en toppen herkennen met de cyclusindicator. Maar hoe verhouden deze zicht tot de trend? Immers, die kan bullish of bearish zijn. Daarvoor is trendanalyse nodig.

Koerstoppen komen niet altijd netjes in het midden van de cyclus voor. Wanneer een cyclustop vroeg ontstaat noemt men dit ‘left translation’. Dit is ‘bearish’. De top ligt links van het midden. Een late top heeft de kenmerken van ‘right translation’. De top ligt rechts van het midden. Dit is ‘bullish’.

Gedurende een opwaartse trend zie je meestal toppen die rechts van het midden liggen. Tijdens neerwaartse trends liggen de toppen meestal links van het midden.

In deze chart zijn de cyclusbodems met een pijl gemarkeerd en de toppen met een cirkel. Hier is goed te zien dat toppen in een opwaartse trend (de linker helft van de chart) vaker laat in de cyclus ontstaan en toppen in een neerwaartse trend (de rechter helft van de chart) eerder vroeger.

Cyclus Trading Methode Chart 1

Maar wat is de richting van de trend?

Trendbepaling kan middels voortschrijdende gemiddelden. Het doel is dan feitelijk om tijdens een opwaartse trend rond de cyclusbodems te kopen (long gaan) en tijdens een neerwaartse trend rond de cyclustoppen te verkopen (short gaan). Voor de exacte timing van de entry gebruik ik overigens niet de cyclus, maar price action. De cyclus geeft mijn in potentie dus meer de locatie en een mogelijke trade aan, price action bepaalt wanneer de bodem of top mogelijk gezet is.

Daarbij combineer ik ook cycli van verschillende time frames, omdat hogere cycli altijd dominant zijn aan cycli van lagere time frames. Dit noemt men ‘multiple time frame trading’. Dit is een zeer krachtig concept dat veel inzichten kan bieden in het potentiële koersverloop. Multiple time frame trading vereist echter wel een goede training want het is niet zo eenvoudig als het wellicht klinkt.

Een belangrijke vraag blijft echter: wanneer neem je positie in? Hierbij komt price action analyse kijken.

Price action analyse

Aan de hand van bovenstaande uitleg is de basis helder. Ik probeer in een trendmatige beweging cyclusbodems te kopen (mits de trend opwaarts is) of cyclustoppen te verkopen (mits de trend neerwaarts is). Ik heb daar bepaalde criteria voor opgesteld die samen tot een set-up leiden. Deze set-up is dus noodzakelijk om te traden.

Als er een set-up ontstaat dan is de volgende stap om een ‘trigger’ te vinden. Met andere woorden: de markt moet bevestigen dat er inderdaad een bodem wordt gezet (bij een long set-up; cyclusbodem in opwaartse trend) of een top (bij een short set-up; cyclusbodem in neerwaartse trend). Daarvoor gebruik ik price action.

Het uitgangspunt daarbij is dat (grotere) marktpartijen sporen achterlaten. Sporen in de vorm van bepaalde patronen in de chart.

Price action als trigger

In het volgende voorbeeld wordt een en ander iets duidelijker. We zien hier een DAX-future chart op 30-minuten basis. Elke koersbar is dus 30 minuten lang.

In het groene vlak onder de chart ontstaat de long set-up. We zien bij de linker zwarte pijl een solide neerwaartse koersbar. Deze wordt gevolgd door een kleine positieve bar, maar meteen erop door een vervolg van de koerscorrectie.

Op dat moment is de meest logische gedachte dus ook: de koers zal verder dalen, de verkopers hebben controle. Wat blijkt echter? De verkopers blijken helemaal geen controle te hebben, er komen kopers in de markt.

Op het moment dat de tweede rode koersbar (onder het rechter pijltje) opwaartse wordt gebroken ontstaat de ‘long trigger’. De kopers hebben voldoende sporen achtergelaten waaruit blijkt dat zij weer controle hebben overgenomen. De long set-up wordt keurig gevolgd door een ‘trigger’ en de long trade is een feit.

Cyclus Trading Methode Chart 1

Wie controleren, de kopers of de verkopers?

Price action analyse is dus gebaseerd op het ontdekken wie er controle heeft op een gegeven moment en op welk punt die controle over gaat van de kopers op de verkopers of andersom. Price action is een uitermate belangrijk onderdeel van de trading methode.

Het grote voordeel ervan is dat men alleen de ‘naakte’ chart nodig heeft en dat deze vorm van analyse volledig ‘real time’ is, dus geen indicatoren die door het gebruik van historische koersen altijd een beetje achterlopen. Een ander voordeel is dat price action ons ook een goede context analyse kan opleveren. Ook hier kunnen we namelijk verschillende time frames met elkaar combineren. De price action van de hogere time frames levert ons nuttige context op.

Steun en weerstand

Mijn trading methode is niet alleen beperkt tot het ‘laag kopen en hoog verkopen (shorten)’. Oftewel, een trendvolgende manier van trading. Ik handel daarnaast ook op steun- en weerstandsniveaus. De markt heeft vaak bij belangrijke draaipunten een soort geheugen. Dit zijn niveaus waar de koers snel omkeerde (van stijging naar daling en andersom) en veel marktpartijen gebruiken deze niveaus als referentie voor stops of nieuwe orders. De handel op steun en weerstand volgt een aparte procedure, waarbij ik in een hoger time frame de potentiële steun- en weerstandzones markeer en dan in een lager time frame analyseer hoe de koers deze niveaus test. Dat is erg belangrijk want op die manier kunnen we al een goede inschatting maken of een steun of weerstand mogelijk al gebroken wordt. Middels price action wordt dan weer de echte entry bepaald, nadat onze eerder genoemde analyse ons groen licht geeft dat we inderdaad rond een steun long kunnen gaan of rond een weerstand short.

Trading cursus

Spreekt mijn bewezen trading methode je aan en wil je deze leren? Dit kan door de intensieve online trading cursus te volgen.

LEES MEER

Over Michael Ahrens

Michael is trader van beroep, heeft ruim 30 jaar ervaring op de beurs en een eigen trading methode ontwikkeld op basis van marktstructuur, cyclus en price action.

LEES MEER

Vragen?

Heb je een vraag over de trading methode of de trading cursus? Stuur mij gerust een mail naar m.ahrens@live.nl.

NAAR CONTACT